Get Adobe Flash player
Hasło Roku Duszpasterskiego 2018/2019

ks. Mariusz

Ave Crux, spes unica! Wielki Post należy w religijności i kulturze polskiej do okresów szczególnych, najbardziej charakterystycznych,  wyróżniających się w ciągu roku. Polacy wielce umiłowali ten czas – dawniej często bardzo trudny, zimowy, ze śniegiem i mrozem,  ale już z nadzieją, bo  nadchodziło przedwiośnie, a przyroda budziła się do życia. I to świadome rozważanie męki i śmierci Jezusa!  Samo słowne połączenie Wielki Post wywoływało przypływ emocji i delikatne drżenie serca, bo tylko dwa okresy roku liturgicznego mają przydawkę wielki, prócz Postu, jest jeszcze Wielka Noc. W ramach tej wielkości mamy Wielki Tydzień, Wielki Czwartek, Wielki Piątek, Wielką Sobotę i Wielką Niedzielę.  Zatem i  płaszczyzna językowa wyróżnia ten  doprawdy niezwykły czas.  Czas w kulturze ojczystej naznaczony sacrum. Święty czas, okres zakazany, nakazywano bowiem kategorycznie pod rygorem grzechu „wesel i hucznych zabaw nie urządzać”.

Męka Chrystusa, jego ofiara na krzyżu za zbawienie świata trafiły na bardzo podatny grunt polskiej uczuciowości, narodowego  charakteru naszej wspólnoty, która współczuje innym w ich strapieniu, jest empatyczna i skłonna do głębokiego przeżywania rzeczywistości cierpienia. I  polski Wielki Post ukazywał przez stulecia wszystkie te cechy. Któż z nas, starszych, nie ma najbardziej delikatnych, ukrytych głęboko we wspomnieniach, najczulszych myśli związanych z uczestnictwem w typowo polskich nabożeństwach Wielkiego Postu, ze śpiewem Gorzkich Żali, wielkich, mądrych, wzruszających pieśni pasyjnych, które dosłownie płaczą nad Męka Jezusa, czy stacji Drogi Krzyżowej?  Wielki Post to szczególny czas pokuty, kiedy – pamiętam – nasze babcie pościły nie tylko w piątek, to czas modlitwy i spełniania dobrych uczynków. A wszystko to znakomicie było powiązane z naturalnym rytmem przyrody, odradzającego się życia  i motywacją religijną.

   Ogromne bogactwo myśli i przeżyć zawarli nasi przodkowie w podarowanych mam  pieśniach pasyjnych, które stanowią bezcenne, ciągle żywe dobro kultury. Jest to wspaniała tradycja i niczym innym nie można jej zastąpić. Rzecz ciekawa, dawne polskie pieśni pasyjne najgłębiej oddają ból i cierpienie Jezusa i jego Matki. Coś niezwykłego, jak  tamci Polacy umieli ująć te treści, zaś my, współcześni, niby tak bardzo nowocześni, jesteśmy tu bezradni. Od końca XIX wieku nie ma nowych, powszechnie znanych, głębokich pieśni na Wielki Post.

   W centrum tego niezwykłego czasu jest krzyż Chrystusa. Polskie słowo krzyżjest adaptacją łacińskiego określenia crux.  Krzyż stał się pierwszym i najważniejszym polskim znakiem kulturowym. To nie orzeł, nie barwy biało-czerwone, ale krzyż  jest naszą pierwotną identyfikacją. Obecny w polskim krajobrazie, w polskich kościołach, w naszych domach, w tysiącach tekstów literackich i wyrażeniach potocznych krzyż od chrztu Polski stał się dla narodu  bramą – jak pisał Norwid.

   Oto drzewo krzyża, na którym zawisło zbawienie świata – Ecce lignum crucis śpiewa celebrans w Wielki Piątek.   Polacy idą przez stulecia z pokłonem.

    I jeszcze parę zdań o dwóch bardzo popularnych pieśniach pasyjnych adorujących krzyż. Pierwsza pochodzi z XVI wieku i nosi tytuł Krzyżu święty nade wszystko. Jest to wielki hymn na cześć krzyża. Zwróćmy uwagę na subtelny opis tego straszliwego przedmiotu tortury, który za sprawą Skazanego stał się znakiem zbawienia:

Krzyżu święty nade wszystko,
Drzewo przenajszlachetniejsze,
W   żadnym lesie takie nie jest
Jedno na którym sam Bóg jest.
Słodkie drzewo, słodkie gwoździe
Rozkoszny owoc nosiły.

   Opis krzyża oparty jest  tu na zasadzie kontrastu. Jest to drzewo wyjątkowe, jedyne spośród tylu innych drzew, przenajszlachetniejsze. Zwróćmy uwagę na tę ostatnią formę. W języku polskim jest to przymiotnik w stopniu wyższym od najwyższego. Przedrostek prze-najszlachetniejsze dodaje nowe, intensywne znaczenia: bardzo bardzo szlachetne. W polskich tekstach religijnych spotykamy ten tryb zaledwie kilka razy: Trójca przenajświętsza, przenajświętszy Sakrament, przenajsłodsze Serce Jezusa. To drzewo i straszliwe gwoździe, na których wisiał Mąż boleści – Jezus, przez wzgląd na Niego nazywane są w pieśni jako słodkie. Oto kontrast i paradoks męki Chrystusa. On sam jest nazwany rozkosznym owocem.

   Strofa druga wykorzystuje nadal metaforę drzewa, które ma odmienić straszliwą swoją naturalną srogość i bardzo delikatnie oddać  ciało Chrystusa. Te fragmenty należą do bardzo wzruszających fraz w utworach pasyjnych:

Skłoń gałązki drzewo święte,
Ulżyj członkom tak napiętym,
Odmień teraz oną srogość,
Którąś miało z urodzenia.
Spuść lekuchno i cichuchno
Ciało Króla niebieskiego.

Śmierć Chrystusa była pełna bólu, największego cierpienia, ogromnej brutalności pochodzącej od oprawców i narzędzi męki. A tymczasem, ileż delikatności w tej strofie!

Strofa ostatnia kryje dwie zagadki językowe:

Tyś samo było dostojne
Nosić światowe zbawienie.
Przez cię przewóz był naprawion
Światu, który był zagubion.
Który święta Krew polała,
Co z Baranka wypływała.

   Tyś samo było dostojne – dawniej słowo dostojen (dostojny) znaczyłoodpowiedni, należyty. Zatem tylko to drzewo było odpowiednie i tylko ono mogło nosić światowe zbawienie. Zwróćmy uwagę, jak pięknie nazwano przybicie do krzyża i okrutną na nim śmierć. I dalej mamy: przewóz był naprawion. Co to znaczy? Otóż w dawnej polszczyźnie wyraz  przewóz znaczyłpowinność, dług. Chrystus jako Odkupiciel przez swoją mękę i śmierć na krzyżu spłacił ten dług, swoiście naprawił  przewóz.

   Pieśń druga pochodzi z wieku XVIII. Jest to równocześnie i wizja śmierci Jezusa na krzyżu, i modlitwa śpiewających:

Ty, któryś gorzko na krzyżu umierał,
Ręceć i nogi srogi gwóźdź rozdzierał
Daj śmierć szczęśliwą na krzyżu rozpięty
Baranku święty!

Zachwyca w tej pieśni oszczędność poetyckich środków obrazujących mękę Chrystusa. Najgłębsze treści teologiczne i czysto ludzkie polskie pieśni pasyjne oddają  często przy pomocy ascetycznych środków ekspresji. Tak też dzieje się w przypadku najpiękniejszej  – moim zdaniem – metafory cierpienia Chrystusa. Metafora ta zawarta jest w „Pobudce” do Gorzkich Żali;

Upał serca mego chłodzę,
Gdy w przepaść Męki Twej wchodzę.

Rzeczywiście przepaść męki najlepiej oddaje ogrom cierpienia Chrystusa. Współcześni tego  nie mogą wymyślić!

Kazimierz Ożóg

W czwartek, 11 lutego. przeżywać będziemy  XXIV Światowy Dzień Chorego. Uroczyste obchody będą miały miejsce  w Ziemi Świętej, w Nazarecie – 11 lutego. Papież Franciszek w wydanym z tej okazji Orędziu, napisał, że będzie to dla Niego okazja, „by w szczególny sposób być blisko was drodzy chorzy, a także osób, które się wami opiekują”.

W naszej Diecezji w wielu miejscach odbędą się uroczystości – Msza św.  i odwiedziny chorych przez Księży Biskupów. Centralna uroczystość będzie miała miejsce u OO. Bernardynów w Rzeszowie 11 lutego o godz. 9.00.

Warto przeczytać:

Orędzie Ojca Świętego Franciszka na Światowy Dzień Chorego 2016

https://w2.vatican.va/content/francesco/pl/messages/sick/documents/papa-francesco_20150915_giornata-malato.html

Z okazji Dnia Chorego Abp Zygmunt Zimowski, Przewodniczący Papieskiej Rady ds. Służby Zdrowia i Duszpasterstwa Chorych skierował swoje słowo dotyczące szpitali jako miejsca kultury spotkania i pokoju.

 

 1. Dziś Msze św. w zwyczajnym czasie.
 • – po prymarii zmiana tajemnic różańcowych
 • – po Mszy św. Adoracja Najśw. Sakramentu
 • – o 15.00 Msza św. wieczorowa.
 1. W Środę – Popielec rozpoczynamy 40-to dniowy okres Wielkiego Postu, w którym przygotowujemy się przez modlitwę, pokutne uczynki i czynną miłość bliźniego do Świąt Wielkanocnych.
 • Bierzmy chętnie i licznie udział w nabożeństwach Drogi Krzyżowej- Czw. dla dzieci o 16.00, Pt. dla wszystkich o 16.30 oraz Gorzkich Żalach – Ndz. o 15.00. Za udział w tych nabożeństwach można zyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.
 • – W Środę Popielcową obowiązuje post ścisły (ilościowy i jakościowy)
 • Msze św. o 7.00, 9.00, 15.00 i 17.00. Broniszów o 16.00. 
 1. Od Środy do I Ndz. W.Postu wypadają kwartalne dni modlitw o ducha pokuty.
 1. We czwartek dzień modlitw w intencji chorych. Wieczorem na Mszę świętą zapraszamy szczególnie wszystkich chorych i cierpiących. W czasie Mszy św. zostanie udzielony wszystkim chorym sakrament namaszczenia.
 2. Msze św. w tym tygodniu codziennie o 6.30
 • – Czw. – Droga Krzyżowa dla dzieci i Msza św. o 16.00
 • – Pt. – Droga Krzyżowa dla wszystkich i Msza św. o 16.30
 1. W przyszła niedzielę Msze św. w zwyczajnym czasie.
 • o 15.00 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym i Msza św. Serdecznie wszystkich zapraszamy.
 • – Kandydaci do Bierzmowania obowiązkowo. W czasie tej Mszy św. kandydatom do bierzmowania zostaną wręczone krzyże.
 1. Bóg zapłać za sprzątanie kościoła i ofiary na kwiaty. Proszę następne rodziny o sprzątanie.
 1. Nowy skład Rady Duszpasterskiej przy Parafii Św. Bartłomieja Ap. w Łączkach Kuch. po wyborach z dnia 31.01.2016r. jest następujący:
 • Roman Laska (Ndz.-Budy),
 • Andrzej Marciniec (Ł.K),
 • Stefan Staroń (Ndz.),
 • Marek Mucha (Ł.K.),
 • Ryszard Jasek (Ł.K.),
 • Robert Zapał (Ł.K.),
 • Darek Cebula( Br.),
 • Bogdan Mardeusz (Ł.K.),
 • Władysław Mróz (Ndz.),
 • Jerzy Woźny (Br.),
 • Małgorzata Łoch (Ł.K.),
 • Adam Mardeusz (Krzemienica).

Przy kaplicy w Broniszowie:

 • Julian Zegar (Br.),
 • Zofia Kosińska (Br.),
 • Maria Koczanowska (Br.-Zapole),
 • Stanisław Ślusarczyk (Br.)

Godz.

Intencja

celebrans

PONIEDZIAŁEK – 8 lutego 2016

6.30

 

+ Wiktoria Król – int. rodz. Gorczyca i Woźny

+ Anna Kosińska – int. rodz. Hajduk i Kawalec

+ Roman Zapał – int. Mari i Roberta Zapał z rodz.

x. Kanonik

x. Bogusław

 

x. Waldemar

WTOREK – 9 lutego 2016

6.30

+ Jerzy Sulisz 2 r. śm. – int. żony i córki

+ Anna Kosińska – int. koleżanek z Oś. Zdrowia z Wielopola

+ Wiktoria Król – int. rodz. Kisiel

+ Roman Zapał – int. Mariusza Zapał z rodz.

x. Bogusław

x. Proboszcz

 

x. Kanonik

x. Waldemar

ŚRODA – 10 lutego 2016 – POPIELEC

7.00 + Janina Marciniec – int. rodz. Kulig z Broniszowa x. Bogusław
9.00 + Wiktoria Król – int. wnuczki Beaty Królikowskiej z rodz. x. Proboszcz
15.00 + Roman Zapał  – int. rodz. Malskich i Cudeckich x. Bogusław
17.00 + Edward Kosiński – int. koleżanek z Oś. Zdrowia z Wielopola x. Kanonik
BRONISZÓW 16.00 +  Julia Bieszczad 26 r. śm. mąż Stanisław x. Proboszcz

CZWARTEK – 11 lutego 2016 – DZIEŃ CHORYCH

6.30 + Janina Marciniec – int. Agnieszki i Andrzeja Dziedzic x. Proboszcz
16.00 DROGA KRZYŻOWA DLA DZIECI
16.30 + Jan Zegar 21 r. śm.

+ Wiktoria Król – int. wnuczki Agaty z rodz.

x. Bogusław

x. Kanonik

PIĄTEK – 12 lutego 2016

6.30 W int. Bogu wiadomej x. Proboszcz
16.30 DROGA KRZYŻOWA
17.00 + Tadeusz Marć 30 r. śm.

+ Wiktoria Król – int. Lucyny Surdel

x. Proboszcz

x. Kanonik

BRONISZÓW 16.00 + Genowefa Świętoń 4 r. śm. mąż Tadeusz x. Bogusław

SOBOTA – 13 lutego 2016

6.30

+ Janina Marciniec – int. Adama Marciniec z rodz.

+ Elżbieta Ciosek

+ Roman Zapał – int. Mari i Roberta Zapał z rodz..

x. Proboszcz

 

x. Bogusław

x. Kanonik

 I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 14 lutego 2016

7.00 + Julian Staroń z ok. imienin – int. żony x. Bogusław
8.45 + Franciszek Laska r. śm. x. Proboszcz
11.00 + Bernadetta Mardeusz x. Kanonik
15.00 + Bronisław Magdoń 6 r. śm. – int. rodz. Magdoń x. Proboszcz
BRONISZÓW

9.45

+ Danuta Rzeszutek 7 r. śm. mąż Aleksander x. Bogusław

„(…) Dając świadectwo wiary św. Błażej, chwalebny biskup, zdobył palmę męczeństwa. Ty, Panie, udzieliłeś mu łaski leczenia choroby gardła, prosimy Cię, pobłogosław te świece, aby wszyscy wierzący przez wstawiennictwo św. Błażeja, zostali uwolnieni od chorób gardła i wszelkiego innego zła, i aby zawsze mogli Ci dziękować (…)”. ( Modlitwa odmawiana w dzień św. Błażeja podczas święcenia świec, prosząc o wstawiennictwo w chorobach gardła.)

3 lutego przypada liturgiczne wspomnienie św. Błażeja, biskupa Sebasty (dzisiejsza Turcja), któremu tradycja przypisuje orędownictwo w chorobach gardła.

Blazej1Życiorys :
Błażej pochodził z Cezarei Kapadockiej, ojczyzny św. Bazylego Wielkiego, św. Grzegorza z Nazjanzu, św. Grzegorza z Nyssy, św. Piotra z Sebasty, św. Cezarego i wielu innych. Był to niegdyś jeden z najbujniejszych ośrodków życia chrześcijańskiego. Błażej studiował filozofię, został jednak lekarzem. Po pewnym czasie porzucił swój zawód i podjął życie na pustyni. Stamtąd wezwano go na stolicę biskupią w położonej nieopodal Sebaście (wcześniej w Armenii, dziś Sivas w Turcji). Podczas prześladowań za cesarza Licyniusza uciekł do jednej z pieczar górskich, skąd nadal rządził swoją diecezją. Ktoś jednak doniósł o miejscu jego pobytu. Został aresztowany i uwięziony. W lochu więziennym umacniał swój lud w wierności Chrystusowi. Tam właśnie miał cudownie uleczyć syna pewnej kobiety, któremu gardło przebiła ość, uniemożliwiając oddychanie. Chłopcu groziło uduszenie. Dla upamiętnienia tego wydarzenia Kościół do dziś w dniu św. Błażeja błogosławi gardła. W niektórych stronach Polski na dzień św. Błażeja robiono małe świece, zwane “błażejkami”, które niesiono do poświęcenia i dotykano nimi gardła. W innych stronach poświęcano jabłka i dawano je do spożycia cierpiącym na ból gardła.
Kiedy daremne okazały się wobec niezłomnego biskupa namowy i groźby, zastosowano wobec niego najokrutniejsze tortury, by zmusić go do odstępstwa od wiary, a za jego przykładem skłonić do apostazji innych. Ścięto go mieczem prawdopodobnie w 316 roku. Jest patronem m.in. kamieniarzy i gręplarzy, mówców, śpiewaków oraz wszystkich innych osób, które muszą dbać o swoje gardło i struny głosowe; jest także patronem chorwackiego miasta Dubrownik. Jego kult był znany na całym Wschodzie i Zachodzie. Przyzywany podczas chorób gardła, opiekun zwierząt, jeden z Czternastu Świętych Wspomożycieli.

Natalia Janowiec

http://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/02-03a.php3

 1. Dziś Msze św. w zwyczajnym czasie.
 • o 15.00 Msza św. wieczorowa.
 1. Wtorek – Święto Ofiarowania Pańskiego – M.B. Gromnicznej.
 • Zakończenie Roku Życia Konsekrowanego
 • Msze św. o 7.00, 9.00 i 17.00 w Broniszowie o 16.00.
 • poświęcenie gromnic
 • składka na klasztory kontemplacyjne
 1. Msze św. w tym tygodniu codziennie o 6.30 i 17.00 śr., czt. i pt.
 • Piątek – Nabożeństwo do Najśw. Serca P.Jezusa i Msza św. o 17.00
 • Czw. – Godzina święta od 16.00. Adorację poprowadzi Róża Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych. Msza św. o 17.00
 • Środa – Nowenna do MBNP i Msza sw. o 17.00
 1. W tym tygodniu wypada I czt., pt. i sob. miesiąca. Okazja do spowiedzi od środy od 16.30 a w piątek od 16.00.
 • odwiedziny chorych w piątek od 8.30. ks. Bogusław od 9.00. 
 1. W przyszłą niedzielę Msze św. w zwyczajnym czasie
 • po prymarii zmiana tajemnic różańcowych. Proszę przygotować liturgie.
 • o 11.00 Msza św. chrzcielna
 • o 15.00 Msza św. wieczorowa
 1. Bóg zapłać za sprzątanie kościoła i ofiary na kwiaty rodz.: Kania, Wiktor, Misiura, Bukowski. Proszę następne rodz. o sprzątanie.
 2.  W tym tygodniu w liturgii Kościoła wspominamy:
 • Pt. – Św. Agaty
 • Sob. – Św. Pawła Miki i Towarzyszy.

Godz.

Intencja

celebrans

PONIEDZIAŁEK – 1 lutego 2016

6.30

 

+ Julian Laska 6 r. śm. – int. żiny z dziećmi

+ Anna Kosińska – int. kolegów syna Bartłomieja z cukrowni Rop.

x. Kanonik

X. Bogusław

WTOREK – 2 lutego 2016 MB GROMNICZNEJ

7.00

+ Maria Pawlus 1 r. śm. – int. syna Bolesława z rodz. x. Bogusław
9.00 + Anna Ostafin 7 dz. pogrzebu – int. siostry Genowefy x. Proboszcz
17.00 Dziękczynna w 30 r. ślubu z prośbą o zdrowia i błog. Boze i opiekę M.B. x. Proboszcz
BRONISZÓW 16.00 + Maria Rojek z ok. imienin – int. męża i córek x. Kanonik

ŚRODA – 3 lutego 2016

6.30 + Janina Marciniec – int. róży Ojców św. Józefa x. Kanonik
17.00 + Anna Kosińska – int. sąsiadów Wanat

+ Józef Cabaj 45 r. śm. żona Antonina

X. Bogusław

x. Waldemar

BRONISZÓW 16.00 + . Julia, Antoni Ptaszek x. Proboszcz

CZWARTEK – 4 lutego 2016

6.30 + Anna Kosińska – int. rodz. Łoch z Niwisk x. Kanonik
17.00 + Krystyna Kiebała 2 r. śm. – int. dzieci

+ Wiktoria Król – int. syna Henryka z żoną

+ Janina Marciniec – int. syna Andrzeja z rodz.

x. Proboszcz

X. Bogusław

x. Waldemar

PIĄTEK – 5 lutego 2016

6.30 + Janina Marciniec – int. syna Adama z rodz. x. Proboszcz
17.00 + Anna Kosińska – int. rodz. Bieleniów z Kolbuszowej

+ Wiktoria Król – int. wnuka Jacka z rodz.

+ Roman Zapał – int. syna Stanisława z żoną

X. Bogusław

x. Kanonik

x. Waldemar

BRONISZÓW 16.00 Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o błog. Boże dla rodz. – r. slubu x. Proboszcz

SOBOTA – 6 lutego 2016

6.30

+ Wiktoria Król – int. Heleny Raś z rodz.

+ Janina Marciniec – int. syna Pawła z rodz.

+ Anna Kosińska – int. rodz. Pociask z Pustyni

+ Roman Zapał – int. chrześnicy Marty z rodz.

x. Waldemar

X. Bogusław

x. Kanonik

x. Proboszcz

 V NIEDZIELA ZWYKŁA – 7 lutego 2016

7.00 + Bronisława Świętoń 1 r. śm. mąż Andrzej x. Proboszcz
8.45 + Stefania Bereś 6 r. śm.

+ Jan Bykowski 10 r. śm. – int. żony i córki Zofii z mężem

x. Waldemar

x. Proboszcz

11.00 W int. nowo-ochrzczonych dzieci i ich rodziców X. Bogusław
15.00 + Maria, Michał, Maria Tatara X. Bogusław
BRONISZÓW

9.45

Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie i błog. Boże dla rodz. Kula x. Kanonik
Imieniny:
trwa inicjalizacja, prosze czekac...

Liturgia dnia

Zapisz się do naszego newslettera