Get Adobe Flash player
[metaslider id=7438]

Akcja Katolicka przy parafii Łączki Kucharskie pod wezwaniem św. Bartłomieja

 

AKCJA KATOLICKA

Akcja Katolicka jest stowarzyszeniem wiernych świeckich, realizujących wspólnie misję Kościoła we współczesnym świecie. 

Cele i zadania Akcji Katolickiej dziś

Akcja Katolicka realizuje swój cel przez:

– pogłębianie życia religijnego, intelektualnego, kulturalnego oraz ukierunkowanie na zadania apostolskie,

– przenikanie wartościami ewangelicznymi życia społecznego,

– zajmowanie stanowiska w sprawach publicznych Kościoła a zwłaszcza reagowanie na zagrożenia wiary i moralności chrześcijańskiej,

– kształtowanie działaczy katolickich i wychowywanie ich do aktywności w życiu społecznym, gospodarczym, kulturalnym i politycznym.

Członkiem Akcji Katolickiej może zostać katolik świecki, który ukończył 18 rok życia. Przyjęcie do AK poprzedza odbycie rocznego stażu kandydackiego. Członkiem AK nie może być ten, kto publicznie odstąpił od wiary katolickiej albo zerwał ze wspólnotą kościelną, albo podlega ekskomunice. Ma sprawdzony stosunek do Kościoła, bezkonfliktowy i nastawiony na chęć przynależności do stowarzyszenia jakim jest AK. Akcja Katolicka prowadzi pracę nad uświęceniem jej członków i w tej perspektywie podejmuje wszelkie działania, też budowanie i rozwijanie królestwa Bożego na Ziemi. Akcja Katolicka chce doprowadzić człowieka do Chrystusa poprzez nauczanie go współżycia z Nim i życia dla Niego w każdym momencie i w każdej sytuacji.

Akcja Katolicka w naszej parafii

Akcja Katolicka w naszej parafii liczy 10 lat. Jej powstanie poprzedziło roczne przygotowanie. Jesienią 2010 r. został powołany Oddział Parafialny Akcji Katolickiej. Jej Prezesem od początku jest Pani Genowefa Mądro. Funkcję asystenta parafialnego pełni proboszcz ksiądz Marian Baran. 

Członkowie AK starają się wypełniać zadania statutowe poprzez aktywność własną i formację, aktywny udział w życiu parafii a także udział w życiu Kościoła. 

W ostatnich latach członkinie AK  brały udział w rekolekcjach AK w Myczkowcach 2019 r. i Budach Głogowskich 2020 r., w diecezjalnych spotkaniach opłatkowych w Jaśle i Kolbuszowej. 

OPAK zaangażował się również w akcje o szerszym zasięgu. Były to: „Komórka na misje” i „Klucz do nieba”. 

Członkowie AK angażują się  w bieżące życie parafii. W każdą 2. niedzielę miesiąca przygotowują oprawę liturgiczną Mszy Św., prowadzą nabożeństwa różańcowe, adorację w 1. czwartki  miesiąca, rozważania drogi krzyżowej w kościele i w plenerze. Cyklicznie uczestniczą w spotkaniach opłatkowych. Rozważają słowa Pisma Świętego, czasopism katolickich oraz prowadzą rozmowy i dyskusje na różne tematy, wykorzystują materiały formacyjne. Odwiedzają chorych. Prowadzą działalność oświatowo-wychowawczą  i charytatywną.

Oddział Parafialny Akcji Katolickiej  jest otwarty i zaprasza wszystkich chętnych.


OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

 

 

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

 

 

 

 

Imieniny:
trwa inicjalizacja, prosze czekac...

Liturgia dnia