Get Adobe Flash player
[metaslider id=7438]

PARAFIALNY ZESPÓŁ CARITAS

Caritas jest jedną z największych organizacji charytatywnych działających w Polsce, jak i na świecie.

Parafialny Zespół Caritas przy parafii św. Bartłomieja w Łączkach Kucharskich działa od 1992 r. i został założony przez byłego Proboszcza, śp. Ks. Prałata mgr Józefa Toporka. Od 1999 r. i obecnie przewodniczącym Parafialnego Zespołu Caritas jest ks. Proboszcz mgr Marian Baran.

Zarząd Parafialnego Zespołu Caritas:

Prezes – Aleksandra Tatara

Zastępca prezesa – Helena Pociask

Sekretarz – Helena Wiktor

Członkowie PZC:

  • Barbara Musiał
  • Zofia Kosińska
  • Zofia Staroń
  • Janina Pociask
  • Felicja Zięba
  • Karolina Cabaj

Głównym zadaniem Zespołu Caritas jest mobilizowanie ludzi do praktykowania miłosierdzia modlitwą, słowem i czynem. Realizowane są również zadania Caritas diecezji rzeszowskiej tj. zbiórki ofiar pieniężnych do puszek na różne cele charytatywne, między innymi dla ofiar trzęsienia ziemi, powodzian oraz dotkniętych rozmaitymi kataklizmami, na pomoc Kościołowi na Wschodzie, wspieranie Misji świętych.  

Organizowane są również zbiórki do puszek, celem wspierania rodzin dotkniętych losowo: na leczenie, operacje, rehabilitacje dzieci, dla rodzin poszkodowanych w wyniku pożaru, rozprowadzane są również cegiełki na wypoczynek wakacyjny dla dzieci z rodzin wielodzietnych i biednych, świece „Wigilijne dzieło pomocy dzieciom” oraz baranki wielkanocne.

Gdy przychodziły dary z Unii Europejskiej Zespół Caritas rozprowadzał żywność wśród najbardziej potrzebujących w ramach programu PEAD. Prowadził odpowiednie kartoteki.

Członkowie PZC odwiedzają osoby chore, samotne, służąc im pomocą. Należą do Róż Różańcowych. Przygotowują nabożeństwa okresowe: Różaniec w październiku, Drogę Krzyżową i Adoracje w Wielkim Poście.  W I Niedzielę po Wielkanocy Zespól Caritas przygotowuje i prowadzi adorację „Godzina Miłosierdzia” pod przewodnictwem ks. Proboszcza i duszpasterzy parafii, którzy służą nam radą i pomocą.

Na spotkaniach dyskutuje się na temat naszej wspólnoty parafialnej, ludzi potrzebujących pomocy, posługi charytatywnej jak również omawiana jest tematyka religijna.

Członkowie PZC wyjeżdżają na spotkania dekanalne Caritas i Rekolekcje Parafialnych Zespołów Caritas Diecezji Rzeszowskiej do Myczkowiec (Wielki Post).

W modlitwach polecają Panu Bogu chorych, cierpiących, samotnych i rodziny w trudnej sytuacji, aby doznali ulgi i pociechy oraz zachowali ufną wiarę w Opatrzność Bożą.  

Imieniny:
trwa inicjalizacja, prosze czekac...

Liturgia dnia