Get Adobe Flash player
[metaslider id=7438]

„Sakrament bierzmowania wraz z chrztem i Eucharystią należy do „sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego”.

Udzielanie Sakramentu Bierzmowania:

 1. W diecezji rzeszowskiej młodzież przyjmuje Bierzmowanie w III klasie gimnazjum;
 2. Dokładny termin podaje w odpowiednim czasie Ks. Biskup;
 3. Na koniec VI klasy szkoły podstawowej uczeń otrzymuje „Indeks Formacji Młodzieży”, w którym zapisuje się oceny z religii oraz potwierdza przystępowanie do comiesięcznej spowiedzi;
 4. Zapisy i pierwsze spotkanie formacyjne odbywają się w klasie II gimnazjum przed wakacjami, na którym kandydaci zostają pouczeni o obowiązkach wynikających z formacji kandydata do Bierzmowania;
 5. Po wakacjach kandydaci do bierzmowania z klasy III Gimnazjum:
 • uczestniczą w kościele kilka razy w ciągu roku w specjalnych nabożeństwach,
 • w każdy I czwartek miesiąca w Godzinie Świętej,
 • a w piątki, średnio co 2 tygodnie mają spotkania grupowe;
 1. Kandydat wybiera sobie imię związane ze świętym patronem, oraz świadka;
 2. Po otrzymaniu sakramentu bierzmowany otrzymuje w Indeksie Formacji Młodzieży adnotację o przyjęciu sakramentu Bierzmowania;

 Warunki dopuszczenia do sakramentu Bierzmowania:

 • przyjęty sakrament Chrztu św. – gdy chrzest był poza naszą parafią, należy przy zapisie przedstawić metrykę chrztu;
 • okazanie ocen z religii od klasy VI;
 • aktywne uczestnictwo we wszystkich spotkaniach formacyjnych i nabożeństwach związanych z przygotowaniem do sakramentu;
 • uczestnictwo w katechezie szkolnej;
 • uczestniczenie w życiu sakramentalnym:
  – regularna Msza św. niedzielna,
  – comiesięczna spowiedź (podpis w Indeksie) i Komunia Św.,
  – obecność na innych nabożeństwach;
 • pozytywna opinia nauczycieli i katechety, co do zachowania i życia moralnego;
 • włączenie się w życie parafialne (grupy młodzieżowe i akcje duszpasterskie);
 • znajomość Małego Katechizmu i podstawowych prawd wiary;
 • pozytywna ocena z końcowego egzaminu parafialnego i diecezjalnego;

Świadek Bierzmowania:

 1. Jest wyznaczony przez przyjmującego Bierzmowanie, albo przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje;
 2. Ukończył 16 lat, chyba, że biskup diecezjalny określił inny wiek, albo proboszcz lub szafarz jest zdania, że słuszna przyczyna zaleca dopuszczenie wyjątku;
 3. Jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić;
 4. Jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej;
 5. Ponieważ przyjmujący bierzmowanie wybiera sobie tylko jednego świadka, nie może nim zostać wyznawca niekatolickiej wspólnoty kościelnej;
 6. Zaleca się, by chrzestny był świadkiem bierzmowania;
Imieniny:
trwa inicjalizacja, prosze czekac...

Liturgia dnia