Get Adobe Flash player
[metaslider id=7438]

 

Przygotowanie do małżeństwa:

 1. Narzeczeni mający zamiar zawrzeć sakramentalny związek małżeński zgłaszają się w kancelarii parafialnej (w piątek) najpóźniej na 3 miesiące przed planowanym ślubem;
 2. Zgłaszając się powinni dostarczyć dokumenty:
 • Aktualne(ważne przez pół roku od daty wystawienia) świadectwo chrztu
 • Wpis bierzmowania do metryki chrztu lub oddzielne zaświadczenie
 • Dowody osobiste
 • Świadectwo ukończenia nauki religii ze szkoły ponadgimnazialnej (może być indeks)
 • Zaświadczenie o ukończeniu kursu katechez przedmałżeńskich (ewentualnie zaświadczenie ze spotkań w poradnictwie rodzinnym)
 1. Na podstawie przedłożonych dokumentów zostaje spisany protokół przedślubny, a następnie wygłoszone są zapowiedzi. Narzeczony(a), który(a) nie jest z naszej parafii otrzymuje dokument z prośbą o wygłoszenie zapowiedzi w swojej parafii, który po wygłoszeniu należy przynieść z powrotem do kancelarii;
 2. Przy ślubie konkordatowym, po spisaniu protokołu narzeczeni udają się do Urzędu Stanu Cywilnego i tam spisują dokument w trzech jednobrzmiących egzemplarzach o stanie wolnym obojga kandydatów(„Zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa”), które następnie przynoszą do kancelarii parafialnej;
 3. Narzeczeni przystępują także dwukrotnie do spowiedzi przedmałżeńskiej (pierwsza po spisaniu protokołu, druga spowiedź na kilka dni lub w przeddzień ślubu). Przystępując do spowiedzi należy zaznaczyć, że to spowiedź przedślubna.
 4. Mają także obowiązek uczestniczyć w trzech spotkaniach w Poradni Rodzinnej, o ile nie uczynili tego wcześniej;
 5. Wypada, aby świadkowie ślubu również przystąpili do spowiedzi;
 6. Przed ślubem nowożeńcy powinni poinformować Kościelnego i Organistę o terminie ślubu i ustalić szczegóły ceremonii;

W dniu ślubu:

 1. Świadkowie przed Mszą św. przychodzą do zakrystii, podpisują dokumenty i przynoszą obrączki oraz kartki potwierdzające spowiedź narzeczonych;
 2. Nowożeńcy podpisują dokumenty na Mszy św. na Mszy św. po zawarciu sakramentu;
 3. Zazwyczaj sakrament małżeństwa zawiera się w parafii narzeczonej lub narzeczonego. Zawarcie sakramentu poza parafiami własnymi także jest możliwe po uprzednim uzyskaniu tzw. licencji;
Imieniny:
trwa inicjalizacja, prosze czekac...

Liturgia dnia